Home

Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale (RSPRI) este o prezenţă constantă în spaţiul ştiinţific românesc începând cu anul 2004. Este editată de Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române şi apare de patru ori pe an. RSPRI este forumul de dezbateri academice pentru toate subiectele care au legătură cu politicul, tratat din diferite perspective: relaţii internaţionale, ştiinţe politice, sociologie politică, istorie politică, filosofie politică etc. şi promovează abordările interdisciplinare, analizele comparative, cercetările inovative în domeniile specifice profilului revistei.

Conţinutul RSPRI este focalizat asupra celor mai importante subiecte de interes naţional şi internaţional şi asupra celor mai recente tendinţe în cercetările teoretice şi practice. RSPRI favorizează schimbul de idei în comunitatea ştiinţifică, abordările metodologice şi perspectivele teoretice diferite referitoare la diversele aspecte ale politicului.

RSPRI publică studii şi articole în cadrul rubricilor permanente Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice – prefaţate de un abstract în limba engleză -, interviuri cu personalităţi ale vieţii academice şi ştiinţifice româneşti şi internaţionale în rubrica Interviu, prezintă activitatea ştiinţifică a cercetătorilor din cadrul ISPRI în Viaţa ştiinţifică, recenzează cărţi nou apărute (în Recenzii/Note de lectură) şi cele mai recente numere ale publicaţiilor de profil (în Revista Revistelor). Printre colaboratorii revistei se află personalităţi ştiinţifice consacrate din ţară şi din străinătate dar şi tineri cercetători şi universitari, al căror scurt profil este disponibil în rubrica Autorii.

RSPRI se adresează tuturor celor interesaţi de fenomenele politice în contextul creşterii interdependenţei dintre politica naţională şi cea internaţională şi al schimbărilor globale ce caracterizează societatea actuală.