Rev. Șt. Pol. Rel. Int., IX, 1, pp. 1–124, București, 2012

PARASCHIVA BĂDESCU, Alegerile prezidențiale din Federația Rusă. Evoluții și perspective [.pdf]

CRISTINA ARVATU VOHN, Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene după Tratatul de la Lisabona  [.pdf]

RUXANDRA IORDACHE, Europarlamentarii români și procesul decizional din UE. Cazul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală a Parlamentului European[.pdf]

AVANPREMIERĂ 

IONEL N. SAVA, Democrația politică, între modelul majoritar și participarea directă. Cazul elvețian [.pdf]

ȘTIINTE POLITICE 

ARISTIDE CIOABĂ, Restructurarea statului social în România și țările centralist europene [.pdf]

CONSTANTIN NICA, Statul modern român — agent principal al modernității și al reformelor politico-sociale [.pdf]

ENACHE TUȘA, Conceptul de „republică“ în filosofia politică românească la sfârșitul secolului al XIX-lea [.pdf]

INTERVIU

GHEORGHE VLĂDUȚESCU, Despre reflectarea filosofică a identității [.pdf]

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ [.pdf]

Aniversare ASTRA (Gabriela Tănăsescu) • „Dosarul Transnistria“, 20 de ani de controverse (Cristina Arvatu Vohn) • ISPRI, coorganizator al conferinței Rusia și vecinii săi central-est europeni (Lucian Jora)

NOTE DE LECTURĂ / RECENZII [.pdf]

Iulian Chifu (coordinateur), Energy Security Strategies in the Wider Black Sea Region, București, Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, 2011, 376 p. (Ruxandra Iordache) • Despărțământul Central ASTRA Brașov, 1870-2011, Ediție îngrijită de Academician Alexandru Surdu, Președintele despărțământului Central ASTRA Brașov, Brașov, Editura Lux Libris, 2011, 202 p. (Lorena Păvălan Stuparu) • Gheorghe E. Cojocaru, Confruntarea sovieto-română pe frontul ideologic din RSS Moldovenească (1968-1979). Studiu și documente, Iași, Editura Tipo Moldova, 2011, 764 p. (Cristina Arvatu Vohn) • Vasile Pușcaș, Relații internaționale/transnaționale. Ediția a II-a, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2007, 302 p. (Carmen Burcea)

REVISTA REVISTELOR [.pdf]

Revista de Istorie a Moldovei, nr. 1-2, ianuarie-iunie 2011 (Sanda Cincă) • International Political Science Review (IPSR), vol. 32, nr. 5, noiembrie 2011 (Ileana Stănculescu)

AUTORII [.pdf]

Comments are closed.