Rev. Șt. Pol. Rel. Int., IX, 3, pp. 1–124, București, 2012

Rev. Șt. Pol. Rel. Int., IX, 3, pp. 1–124, București, 2012

INTERVIU

MIRCEA MALIŢA, Rolul diplomaţiei în strategiile de supravieţuire a poporului român [.pdf]

RELAŢII INTERNAŢIONALE

PARASCHIVA BĂDESCU, Conflictul din Transnistria/Republica Moldova —După 20 de ani [.pdf]

AURELIAN LAVRIC, Politica de represiune a regimului sovietic în sudul Basarabiei şi nordul Bucovinei: 1940-1941, 1944-1945 [.pdf]

LUCIAN JORA, Politici şi strategii de dezvoltare prin valorizarea patrimoniului istoric. Turism cultural, industrii culturale, diplomaţie culturală [.pdf]

ŞTIINŢE POLITICE

DONOSO CORTÉS, Discurs despre dictatură (1849) [.pdf]

CONSTANTIN NICA, Statul român actual şi remodernizarea sa prin reforme 67-80 Constantin Nica

CRISTIAN-ION POPA, Calculul consensului la 50 de ani [.pdf]

ENACHE TUŞA, Cultura politică în cadrul identităţilor etno-politice dobrogene [.pdf]

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ / MISCELLANEA [.pdf]

„Dialoguri asupra interesului naţional (Redacţia) • Centenar Nicolae Steinhardt (1912-2012) • Bicentenar George Bariţiu (1812-1893) (Lorena Păvălan Stuparu) • Congresul mondial alAsociaţiei Internaţionale de Ştiinţe Politice (IPSA) • AXIII-a Conferinţă internaţională a Societăţii Internaţionale pentru Studiul Ideilor Europene (Redacţia) • OSCE: Securitate prin cooperare — conferinţa secretarului general al ISCE, Excelenţa Sa dl. Lamberto Zannier (Lucian Jora) • Conferinţă internaţională despre solidaritate, memorie şi identitate (Redacţia)

NOTE DE LECTURĂ / RECENZII [.pdf]

Mircea Maliţa, Dinu C. Giurescu, Zid de pace, turnuri de frăţie. Deceniul deschiderii: 1962-1972, Bucureşti, Compania, 2011, 248 pp. (Cristina Vohn) • Dan Dungaciu, Cristina Arvatu Vohn, Uniunea Europeană după Tratatul de la Lisabona. Evoluţii şi tendinţe, Bucureşti, Editura ISPRI, 2012, 316 pp. (Henrieta Anişoara Şerban) • Iulian Chifu, Oana Popescu, Bogdan Nedea (coord.), Religion and Conflict. Radicalisation and violence in the wider Black Sea Region, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2012, 424 pp. (Ruxandra Iordache) • Thomas L. Friedman, Michael Mandelbaum, Ce am fost. Cum au pierdut Statele Unite supremaţia în lumea pe care au inventat-o şi cum o pot redobândi, Editura Polirom, Iaşi, 2012, 400 pp. (Lucian Jora) •ViorellaManolache,Homo Posthistoricus—profil filosofico-politic, Sibiu, Editura TehnoMedia, 2012, 272 pp. (Ruxandra Iordache) • Ana Bazac (coordonator), Datoria: perspectivă multidisciplinară, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 278 pp.(Lorena Păvălan Stuparu)

REVISTA REVISTELOR [.pdf]

ROMANIAN JOURNAL OF EUROPEAN AFFAIRS (RJEA), septembrie 2012, (vol. 12) (Oana Simion) • NATIONALITIES PAPERS, THE JOURNALOF NATIONALISM AND ETHNICITY, nr. 6/noiembrie 2011 (Alexandra Vasile)

AUTORII [.pdf]

Comments are closed.