Rev. Șt. Pol. Rel. Int., IX, 4, pp. 1–130, București, 2012

RELAȚII INTERNAȚIONALE

DAN DUNGACIU, Securitate, relații internaționale și studii de securitate [.pdf]

DARIE CRISTEA, LUCIAN-ȘTEFAN DUMITRESCU, Identitate strategică și conservatorism radical în Rusia lui Vladimir Putin [.pdf]

OANA SIMION, Resursele energetice ale spațiului ex-sovietic: geopolitică și putere [.pdf]

ALEXANDRU DRĂGULIN, RĂZVAN VICTOR PANTELIMON, Modelul economic neoliberal și consecințele aplicării sale în Chile (1973-1989) [.pdf]

ȘTIINȚE POLITICE

ION GOIAN, Mircea Eliade și generația de la 1927 [.pdf]

GABRIELA TĂNĂSESCU, Legitimitatea și paradoxul supunerii voluntare. Virtuțile unei abordări psihanalitice [.pdf]

LORENA STUPARU, Criză și legitimare simbolică a puterii [.pdf]

ADELA DELIU, Problematica legitimității în democrație [.pdf]

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ / MISCELLANEA [.pdf]

Conferința internațională „Russia and Romania after 20 years. Perceptions, Realities, Perspectives“ (Lucian Jora, Bogdan Mihai Popescu) • 150 de ani de diplomaȚie românească (Ruxandra Iordache)

NOTE DE LECTURĂ / RECENZII [.pdf]

Laurențiu Ștefan, Who governs Romania? Profiles of Romanian Political Elites before and after 1989, București, Editura ISPRI, 2012, 258 pp. (Ileana Stănculescu) • Constantin Nica, Sisteme de partide contemporane, volumul II—Dinamica sistemelor de partide din Occident, București, Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, 2011, 356 pp. (Gabriela Tănăsescu) Cecilia Tohăneanu (coord.)Teorii versus ideologii politice?, Iași, Institutul European, 2012, 350 pp. (Florin Müller) Maria Costea, Relațiile politico-diplomatice româno-bulgare (1938-1940)Cluj-Napoca, „Napoca Star“ Publishing House, 2010, 476 pp. (Viorica Moisuc)

REVISTA REVISTELOR [.pdf]

NATIONALITIES PAPERS. THE JOURNAL OF NATIONALISM AND ETHNICITY, volumul 40, nr. 3, mai 2012 (Ruxandra Luca) STUDIA POLITICA. ROMANIAN POLITICAL SCIENCE REVIEW, numărul 1/2012 (Monica Marinescu) 

AUTORII [.pdf]

Comments are closed.