Rev. Șt. Pol. Rel. Int., X, 1, pp. 1–118, București, 2013

INTERVIU
MIRCEA MALIŢA, Premodernitatea românească în lumina strategiilor diplomatice (convorbire cu Dan Dungaciu) [.pdf]

RELAŢII INTERNAŢIONALE
LARRY L. WATTS, România greşit înţeleasă [.pdf]
MARIUS I. LAZĂR, ECATERINACEPOI, Paradigme ale relaţiilor international în Orientul Mijlociu – Despre validitatea şi limitele unor modele explicative clasice [.pdf]

ŞTIINŢE POLITICE
VIORELLAMANOLACHE, Peter Sloterdijk şi arhitectura psiho-politicii [.pdf]
ANA BAZAC, Perspectiva României în filosofia socială a lui Mircea Vulcănescu [.pdf]

PUNCTE DE VEDERE
CRISTIAN-ION POPA, Aspecte economice ale guvernării descentralizate [.pdf]
VASILE IUGA, Provocări pentru sectorul de petrol şi gaze din România în context global [.pdf]

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ / MISCELLANEA [.pdf]
Conferinţa Anualţ a Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române • ISPRI—Coorganizator al Conferinţei Internaţionale dedicate Independenţei R.Moldova • Lansarea colecţiei „Studii de Securitate“ a Editurii ISPRI • ISPRI—Partener într-un proiect internaţional dedicat tinerilor lideri politici (Redacţia)

NOTE DE LECTURĂ / RECENZII [.pdf]
Victor Emanuel Gica şi Dragoş Popescu (editori), Academicianul Alexandru Surdu la 75 de ani, Braşov, Editura Kron-Art, 2013, 492 pp. (Henrieta Anişoara Şerban) • Gheorghe Cojocaru, Ieşirea din URSS, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2012, 538 pp. (Ruxandra Iordache) • Marius Stoian Proiectul România, Bucureşti, Editura ISPRI, 2012, 170 pp. (Diana Didă) • Duiliu Zamfirescu În Basarabia, ediţie îngrijitĂ, prefaţă, comentarii şi note de Ioan Adam, Bucureşti, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2012, 196 pp. (Enache Tuşa) Antoine Heemeryck, Cristi Pantelimon (coord.), La globalisation en perspective. Elites et normes, Bucureşti, Editura Niculescu, 2012, 206 pp. (Ruxandra Iordache) • Silviu Neguţ, Valeriu Rusu, Geopolitica latino-americană, Bucureşti, Meteor Press, 2012, 336 pp. (Carmen Burcea) • Ioana Leucea, Constructivism şi securitate umană, Iaşi, Institutul European, 2012, 222 pp. (Sanda Cincă) • Joseph S. Nye, Jr., Viitorul puterii, Iaşi, Editura Polirom, 2012, 326 pp. (Diana Didă)

REVISTA REVISTELOR [.pdf]
NATIONALISM STUDIES, nr. 4, iulie 2012 • TRANSATLANTIC TRENDS 2012 (Lucian Jora) • THE ROMANIAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS, numărul 1, volumul 7, iunie 2012 (Monica Marinescu)

AUTORII [.pdf]

Comments are closed.