Rev. Șt. Pol. Rel. Int., XI, 2, pp. 1–124, București, 2014

Rev. Șt. Pol. Rel. Int., XI, 2, pp. 1–124, București, 2014

RELAŢII INTERNAŢIONALE

LUCIAN JORA, Imagologie şi memorie istorică colectivă în diplomaţia cultural [.pdf]

ŞTIINŢE POLITICE

CĂLIN COTOI, Naţiune, societate şi anarhism în România fin-de-siècle [.pdf]

PUNCTE DE VEDERE

MIRCEA MALIŢA, Studiul minţii şi sistemul educaţiei [.pdf]

ENCICLOPEDIA DE FILOSOFIE POLITICĂ (1970 – PREZENT)

VIORELLA MANOLACHE, Raportorul este un filosof. Jean François Lyotard şi condiţia postmodernă. [.pdf]

HENRIETA ANIŞOARA ŞERBAN, Conceptul de sfere ale justiţiei în apărarea pluralismului şi egalităţii [.pdf]

LORENA-VALERIA STUPARU, „Era individului“ sau despre naşterea subiectului politic [.pdf]

FLORIN MüLLER, Norberto Bobbio — polarităţi ideologice [.pdf]

ENCICLOPEDIA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

Revoluţia portocalie • Euromaidan (Oana Simion) • Revoluţia Twitter • Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă — OTSC • Complex de securitate • Teoria jocurilor (Nicolae Ţîbrigan) [.pdf]

CĂRŢI ÎN DEZBATERE

Gheorghe Duca, Republica Moldova între Estul care închide şi Vestul care se deschide Lucian-Ştefan Dumitrescu, România, partea intelectuală a contractului [.pdf]

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ / MISCELLANEA

Conferinţa Internaţională „Forme de manifestare a relaţiilor româno-marocane în spaţiul european“ (Viorella Manolache) • Probleme actuale în atenŢia Grupului Global 3G al Institutului de Economie Mondială (Academia Română) • 8 Iunie — Ziua Mondială a mărilor şi oceanelor • Salonul Internaţional Bookfest. Lansări de carte ale Editurii ISPRI (Alexandra Vasile) [.pdf]

NOTE DE LECTURĂ / RECENZII

Dan Geblescu, Chestiunea Basarabiei şi relaţiile româno-sovietice, 1917-1934, ediţie inedită, studiu introductiv de Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura Machiavelli, 2013, 388 pp. (Cristina Arvatu Vohn) • Valentin Naumescu (ed.), Democracy and Security in the 21st Century: Perspectives on a Changing World, Editura Cambridge Scholars Publishing, 2014, 480 pp. (Ruxandra Iordache) • Constantin Nica, Sisteme de partide contemporane, volumul al III-lea — Dinamica sistemelor de partide din ţări ale Americii Latine, Africii şi Asiei, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2012, 366 pp. (Gabriela Tănăsescu) • Darie Cristea, Un secol de relaţii internaţionale, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2013, 206 pp. (Sanda Cincă) • Cătălin Turliuc, Dumitru Ivănescu (coord.), Confluenţe identitare şi realităţi demografice la est de Carpaţi în secolele XIX-XX, Iaşi, Editura Junimea, 2010, 442 pp. (Darie Cristea) • Sergiu Mişcoiu, Au pouvoir par le „peuple“. Le populisme saisi par la théori du discours, Editura L’Harmattan,Paris, 2012, 120 pp. (Ruxandra Iordache) • Mihai Dinu Gheorghiu, Paul Arnault, Les sciences sociales et leurs publics. Engagements et distanciations, Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2013, 476 pp. (Ana Bazac) [.pdf]

REVISTA REVISTELOR

Transylvanian Review, Numărul 3 din 2013 (vol. XXII) [.pdf]

AUTORII [.pdf]

Comments are closed.