Rev. Șt. Pol. Rel. Int., XI, 3, pp. 1–120, București, 2014

Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Tomul XI, nr. 3, 2014

RELAŢII INTERNAŢIONALE
CARMEN BURCEA, Diplomaţie culturală românească în Italia (1918-2007) [.pdf]
LUCIAN JORA, Paradigme ale diplomaţiei publice europene – consideraţii în legătură cu profilul de expertiză al practicienilor [.pdf]
PARASCHIVA BĂDESCU, Criza din Ucraina – evoluţii, perspective, impact [.pdf]
TATIANA COJOCARI, Biserica Ortodoxă Rusă – între „Eurasianism“ şi doctrina „Lumii Ruse“. Realităţi şi provocări în spaţiul postsovietic [.pdf]

ŞTIINŢE POLITICE
HENRIETA ANIŞOARA ŞERBAN, Identitatea locală: multiplicităţi şi transformări [.pdf]
VIORELLA MANOLACHE, Forme de manifestare a relaţiilor româno-marocane în spaţiul european: o memorie şi un proiect [.pdf]

ENCICLOPEDIA DE FILOSOFIE POLITICĂ
ION GOIAN, O altă încercare contemporană de utopie: universalismul după Wallerstein [.pdf]
CRISTIAN –IOAN POPA, „Vanitatea fatală“ a socialismului [.pdf]

ENCICLOPEDIA DE RELAŢII INTERNAŢIONALE
Europa Centrală • Balcanism • Etnocentrism • Orientalism (Carmen Burcea) [.pdf]

CĂRŢI ÎN DEZBATERE [.pdf]

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ / MISCELLANEA [.pdf]

NOTE DE LECTURĂ / RECENZII [.pdf]

AUTORII [.pdf]

Comments are closed.