Rev. Șt. Pol. Rel. Int., XI, 4, pp. 1–108, București, 2014

Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, tom XI, nr. 4, 2014

 

RELAȚII INTERNAȚIONALE

DARIE CRISTEA, DIANA DIDĂ, Reprezentativ și semnificativ. Considerații metodologice privind apelul la istoria socialã în explicația din teoria relațiilor internaționale [.pdf]

IULIA MODIGA, Lumi și drame sociale în Republica Moldova. O perspectivă asupra mișcărilor sociale [.pdf]

ȘTIINȚE POLITICE

HENRIETA ANIŞOARA ŞERBAN, Postliberalismul rortian în filosofia politicã româneascã: „sincronism” și conceptualizare [.pdf]

ISTORIE POLITICĂ

Convorbirile dintre Nicolae Ceaușescu, Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și Richard M. Nixon, Președintele Statelor Unite ale Americii [.pdf]

INTERVIU

WILLIAM J. CONNELL, Despre Principele lui Machiavelli (în dialog cu Gabriela Tănăsescu) [.pdf]

ENCICLOPEDIA DE FILOSOFIE POLITICĂ (1970 – PREZENT)

GABRIELA TĂNĂSESCU, Hayek și reafirmarea liberalismului clasic [.pdf]

CRISTI PANTELIMON, America, o altfel de criză [.pdf]

ENCICLOPEDIA DE RELAȚII INTERNAȚIONALE

Transnaționalism • Interculturalism •  Multilingvism • Globish  (Carmen Burcea) [.pdf]

CÃRȚI ÎN DEZBATERE [.pdf]

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ / MISCELLANEA [.pdf]

NOTE DE LECTURĂ / RECENZII [.pdf]

AUTORII [.pdf]

Comments are closed.