Rev. Șt. Pol. Rel. Int., XII, 2-3, pp. 1–184, București, 2015

Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, tom XII, nr. 2-3, 2015

DAN DUNGACIU, Patronul spiritual al Institutului nostru este Ion I. C. Brãtianu [.pdf]

DIN ISTORIA BASARABIEI
ION NISTOR, Memoriu în chestiunea nomenclaturii strãzilor din Chişinãu [.pdf]

RELAŢII INTERNAŢIONALE
NICOLAE ŢÎBRIGAN, MIHAI BÂRSAN, Doctrina militarã a Federaţiei Ruse: între paradigma defensivã şi o politicã externã ofensivã [.pdf]

TEODORA HRIB, Zona Arcticã: strategiile principalilor actori. Posibile consecinţe ale politicii paşilor mãrunţi în regiune [.pdf]

LUCIAN JORA, Dialogul intercultural al UE în vecinãtatea apropiatã. Aspecte de funcţionalitate [.pdf]

ŞTIINŢE POLITICE
RUXANDRA IORDACHE, Jean Monnet – valenţe teoretice ale leadershipului [.pdf]

DIANA ALEXANDRA DUMITRESCU, Influenţa reprezentãrilor mass-media asupra securitãţii naţionale. Studiu de caz: Charlie Hebdo vs. Boko Haram [.pdf]

MICROARHIVA DE ISTORIE POLITICÃ
STELIAN NEAGOE, Portret politic – Constantin Argetoianu [.pdf]

ENCICLOPEDIA DE FILOSOFIE POLITICĂ (1970 – PREZENT)
CRISTIAN-ION POPA, Pasiuni vs. interese în filosofia politicã modernã [.pdf]

ION GOIAN, De la agenda media la fabricarea consensului [.pdf]

LORENA-VALERIA STUPARU, Ocultarea ordinii simbolice ca strategie fatalã [.pdf]

GABRIELA TĂNĂSESCU, John Gray şi proiectul liberalismului postiluminist (I) [.pdf]

ENCICLOPEDIA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE
Terorism • Fundamentalism religios • Fundamentalism islamic • Eurabia (Cristian Barna) • Combatant (Adrian Corobanã) • Silovik (Nicolae Ţîbrigan) • Strategia Europeanã de Securitate (European Security Strategy) • Lumea a Treia (Third World) • Occident (Sanda Cincã) [.pdf]

CĂRŢI ÎN DEZBATERE
CRISTINA VOHN, Parteneriatul estic între Vest şi Est. CRISTINA GEORGIANA IVAN, Vecinãtate sau parteneriat al Uniunii Europene? [.pdf]

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ / MISCELLANEA
Conferinţa internaţionalã „Republica Moldova în condiţiile noii arhitecturi de securitate regionalã“ • Conferinţa internaţionalã „Memories and Identities in Central and Eastern Europe“ • Conferinţa internaţionalã „Perspectives on Gender in a Global World, Interdisciplinary Approaches“ • Multinational Key Opinion Formers – vizitã la sediul NATO, SHAPE (Bruxelles) şi la Kiev (Ucraina) (Alexandra Vasile) [.pdf]

NOTE DE LECTURĂ/RECENZII
Mircea Maliţa, XXI: Totul pe scurt, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2015, 121 pp. (Lorena-Valeria Stuparu) • I.G. Duca, Portrete şi Amintiri, Ediţia a VI-a sub îngrijirea prof. Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2014, 229 pp.(Ruxandra Iordache) • Stelian Neagoe (editor), Instituţiile, organizaţiile internaţionale şi România, Editura ISPRI, Bucureşti, 2013, 2 vol., 878 pp. (Cristi Pantelimon) • Gabriela Goudenhooft, Legitimitatea. Ritualuri ale legalitãţii şi autoritate discursivã, Iaşi, Editura Adenium, 2014, 286 pp. (Lorena-Valeria Stuparu) • Valeriu Papahagi, Viaţa culturalã a aromânilor în secolul al XVIII-lea şi în prima jumãtate a celui de-al XIX-lea, prefaţã, schiţã biograficã şi postfaţã de Viorel Stãnilã, Bucureşti, Institutul Cultural Român, Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2015, 447 pp. (Ana-Maria Iancu) • Dan Dungaciu (coord.), Europa dupã 25 de ani, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Bucureşti, 2014, 303 pp. (Enache Tuşa) • Melissa Aronczyk, Branding the Nation: The Global Business of National Identity, Oxford University Press, 2013 256 pp. • Art Silverblatt şi Nikolai Zlobin, International Communications: A Media Literacy Approach, Amazon Digital Services, Inc. Routledge, 2015, 493 pp. • Jan Melissen şi Donna Lee, The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations (Studies in Diplomacy and International Relations), Palgrave Macmillan, 2007, 240 pp. (Lucian Jora) • Cristian Hera (editor), Schimbãri climatice globale. Grija pentru resurse naturale, Editura Academiei Românie, Bucureşti, 2015, 420 pp. (Ruxandra Iordache) [.pdf]

AUTORII [.pdf]

Comments are closed.