Descriere

Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale este o prezenţă constantă în spaţiul ştiinţific românesc începând cu anul 2004. Este editată de Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române şi apare de patru ori pe an.
Publică studii şi articole de relaţii internaţionale, ştiinţe politice, sociologie politică, istorie politică şi din domeniile complementare. Promovează abordările interdisciplinare, analizele comparative, cercetările inovative în domeniile specifice profilului revistei.
Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale conţine rubricile permanente:
RELAŢII INTERNAŢIONALE
ŞTIINŢE POLITICE
INTERVIU
VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ/MISCELLANEA
NOTE DE LECTURĂ/RECENZII
REVISTA REVISTELOR
AUTORII.
Toate articolele sunt supuse unui proces de double blind peer review. Articolele propuse sunt selectate de redacţie şi recenzate de doi referenţi. Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale publică numai studii şi articole selectate de redacţie. Colegiul de redacţie nu îşi asumă responsabilitatea exactităţii datelor şi informaţiilor din articolele publicate sub semnătura colaboratorilor săi. Manuscrisele nepublicate nu se restituie.